Share

Disclaimer

Leadle B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website Leadle.nl, aan domeinen die linken naar www.leadle.nl en aan de websites die beheerd worden door Leadle B.V. of onderdeel uitmaken van de Leadle websites community.

Leadle streeft er dan ook naar om de verstrekte informatie op de sites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Toch kan het zijn dat de getoonde informatie niet (meer) geheel juist is. Het staat Leadle vrij om op elk gewenst moment en zonder enige vooraankondiging wijzigingen aan te brengen. Aan de informatie op de websites van Leadle kunnen geen rechten worden ontleend.

Eventuele links naar andere websites zijn informatief van aard. Leadle heeft niet het beheer over de inhoud van die websites en verleent geen garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid en juistheid van de informatie daarop. De Leadle community is een virtuele marktplaats wat vraag en aanbod bij elkaar brengt en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van deze contacten. De aangesloten partners kunnen rouleren per regio, de partners selecteren zelf hun werkgebied. Leadle controleert de aangesloten bedrijven alvorens ze kunnen deelnemen en stelt eisen aan de aangesloten partners mbt dienstverlening en berikbaarheid. Klachten over partners kunt u sturen naar: CLOAKING .

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder schriftelijke toestemming van Leadle anders dan voor eigen gebruik op enige manier openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan.

Leadle B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

 

 
Powered by Octopoda Media Leadle ®, leads online © 2009 - 2018 Disclaimer    Sitemap